Laboratoriya

Laboratoriyalar:

  Mərkəzi laboratoriya

Aztikintiyol Çınqıl və Asfaltın hər hansı bir standarta və ya müştərinin tələblərinə cavab verib-vermədiyini yoxlamaq üçün, Mingəçevir rayonunun ən son və müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş Mərkəzi Material Laboratoriyasına sərmayə yatırmışdır. Mingəçevirdə mövcud olan Mərkəzi Laboratoriya həmçinin keyfiyyət və davamlılıq baxımından fərqlənən yeni və innovativ asfalt məhsullarını araşdırma və dizayn etmək üçün nəzərdə tutulan Marşal və “Superpave mix design” avadanlığı ilə təchiz edilmişdir.

  Peyk laboratoriyaları

Bundan əlavə, materialların keyfiyyətinə müntəzəm olaraq nəzarət etmək üçün, yalnız gündəlik “sürətli nəzarət” testlərini həyata keçirmək üçün təchiz edilən peyk laboratoriya məntəqələrini yaratmışıq. Savalan, Biləsuvar, Tərtər və Qubada Aztikintiyol şirkətinin dörd “peyk laboratoriyası” fəaliyyət göstərir. Keyfiyyət və tələblərə uyğunluğu təmin etmək üçün, sahə laboratoriyalarında Asfalt və Çınqıl məhsulları üzərində müntəzəm sınaqlar həyata keçirilir.

Onlar aşağıdakılarla bağlı məsuliyyət daşıyırlar:

 • müvafiq standartlara uyğun olaraq istehsal edilmiş materialların seçilməsi,
 • İstehsalat Departamentinin keyfiyyətə cavab verməsini təmin etmək üçün sahələrdə auditin aparılması,
 • problem meydana çıxmazdan əvvəl əsas məsələləri müəyyən etmək üçün, asfalt və çınqıl məhsullarının vizual yoxlanılması,
 • Asfalt və çınqılları dərhal sınaqdan keçirmək üçün, məlumatları İstehsal, Satış və Keyfiyyətə Nəzarət Departamentinə ötürün.

  Həyata keçirilən əsas sınaqlar

Məhsulların keyfiyyətini qoruyub saxlamaq üçün, istehsalın keyfiyyətinə nəzarət etmək məqsədi ilə, Asfalt və çınqıl məhsulları daimi olaraq laboratoriya tərəfindən testdən keçirilir.

Çınqılın fiziki-mexaniki xassələri:

 • Yol örtüyünün cilalılıq göstəricisi
 • Dağılmaya müqavimət
 • Parçalanmaya qarşı müqavimət
 • Çınqılın sıxlığı və su hopdurma
 • Həcm çəkisi
 • Çınqılın sürtünmə dərəcəsi
 • Elastiklik və plastiklik həddi
 • Çınqılın zərbəyə müqavimət göstəricisi
 • Gil parçası

Çınqılın geometrik xassələri:

 • Hamarlama
 • Laylılıq və uzadılma
 • Doğranmış və ya doğranmamış
 • Qum ekvivalenti
 • İncəlik modulu

Çınqılın termal və aşınma xassələri:

 • Donma və ərimə

Asfalt və bitum:

 • Alovlanma vasitəsi ilə bitum qatılığı
 • Bitumun elastikliyi
 • Bitumun Penetrasiyası
 • Bitumun yumşalma temperaturu
 • Xüsusi çəki
 • Bitumun donma dərəcəsi
 • Bitumun qurudulması
 • Bitumun xüsusi çəkisi

Asfalt-beton qarışığı dizaynı:

 • Hava boşluqları
 • Çınqıl boşluğu
 • Stabillik və hərəkət
 • Maksimum xüsusi çəki

Müştərilərimizə təklif edə biləcəyimiz xidmətlər:

Fərdi testlər təklif olunur:

 • Hamarlama
 • Laylılıq və uzadılma
 • Asfalt/bitum tərkibi
 • Qırılma səthi
 • Gil tərkibi
 • Həcm çəkisi
 • Los Anceles
 • Micro Deval
 • Yol örtüyünün cilalılıq göstəricisi
 • Bitumun penetrasiyası
 • Bitumun yumşalma temperaturu
 • Çınqılın sürtünmə dərəcəsi
 • Marshall qarışıq dizaynı
 • Xüsusi çəki
 • Donma və ərimə göstəricisi
 • Çınqılın zərbəyə müqavimət göstəricisi
 • Bitumun elastikliyi
 • Bitumun həllolma qabiliyyəti
 • SuperPave qarışıq dizaynı

Təklif olunan paketlər:

 • Asfalt məhsullarında tətbiq edilməsi üçün Çınqılların Fiziki və Mexaniki sınaqdan keçirilməsi
 • Betonda tətbiq etmək üçün Çınqılların Fiziki və Mexaniki sınaqdan keçirilməsi
 • Bitumen təhlili
 • Qiymət və keyfiyyətin optimallaşdırılması üçün asfaltın qarışıq dizaynı
 • Keyfiyyətə Nəzarət üzrə Sahə Auditləri
 • Asfalt və Aqreqat məhsulların seçilməsi və sınaqdan keçirilməsi üçün Xarici heyətin təlimatlandırılması